Mieszkania,

miejscowośćlokalizacjapiętrol. pokoipow. cał.PLN

KoszalinMarsz.Józefa Piłsudskiego14136550 000

KoszalinHolenderska3252227 287

KoszalinWańkowicza4239156 000

KoszalinZwycięstwa4467365 805

SarbinowoSarbinowo0246365 296

SarbinowoPołudniowa0248353 539

SarbinowoSarbinowo0360436 394

SarbinowoSarbinowo1360412 482

SarbinowoPołudniowa2360394 548

SarbinowoSarbinowo2360412 482